Novinky
 • Přidána možnost odesílání textových zpráv SMS (informační zprávy, pozvánky na vacinaci atd.). S tím souvisí nové zaškrtávací políčko v kartě majitele "Odesílat informace pomocí SMS", po jeho zaškrtnutí a uložení telefonního čísla lze majiteli SMS zasílat. Službu provozuje Konzulta Brno a.s., Veveří 9, 602 00 Brno. Pro zprovoznění služby kontaktujte Ing. Romana Kováče, mobil: 724 594 300, e-mail: kovac@konzulta.cz
 • Úprava funkčnosti skladových uzávěrek a doplnění funkce automatické opravy uzávěrky v případě, že se ji z nějakého důvodu nepodaří v prvním průběhu dokončit.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Provedeny úpravy programu s ohledem na nové účetní předpisy v České a Slovenské republice. Byla změněna velikost pole pro zápis čísla účtu, přidáno upozornění v případě vystavení dokladu pro plátce DPH, kontrola jednoznačného identifikátoru plátce při vystavení pokladního dokladu,  jehož cena přesahuje částku 10 000 Kč.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Doplněn druhý vzor receptu. Nyní můžete před tiskem zvolit jaký vzor receptu chcete vytisknout. Do vzoru 1 můžete vložit logo ordinace a to ve formátu BMP pod názvem RP_LOGO a rozměru 70x70 nebo 352x70 bodů umístěného do složky programu.
 • Úprava objednávacího kalendáře tak, že nyní může objednávat na definovanou místnost a činnost. Tím se změnilo i zobrazení dat v kalendáři ale bohužel stávající objednávky nejsou s tímto zobrazením kompatibilní. Před zadáním první místnosti v číselníku budete na tuto skutečnost upozorněni s možností vyexportování stávajících objednávek pro možnost jejich nového nadefinování. Definici ordinačních místností provedete v novém číselníku 'Ordinační místnosti', který byl doplněn do modulu číselníky.
 • Při zařazování pacienta do fronty nebo psaní nové zprávy lze nastavit jinou ikonu než stávající výchozí.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Optimalizace výchozího rozložení oken programu pro Windows 10.
 • Úprava stávajících žádanek a doplnění žádanky o vyšetření jiného biologického materiálu. V žádankách je možné nyní zadat interního i externího adresáta.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Upraven modul "Karty". Nyní je přímo v přehledu karet údaj o dostupném množství se zvýrazněním karet s kladným dostupným množstvím a případně i prodejní ceně s DPH. Pokud máte nastaven pouze jeden sklad a jeden ceník jsou dostupné oba údaje. Stejné to je i v případě, že máte nastaven v organizační struktuře výchozí ceník a sklad. Jestliže máte více ceníku nebo skladů, je zobrazeno dostupné množství za všechny sklady, prodejní cena s DPH je pak dostupná v podřízené tabulce, tak jak jste byli zvyklí do teď. V případě že je zobrazena cena je první viditelná podřízená tabulka "Pohyby". Zároveň byla přidána možnost skrytí nebo zobrazení neaktivních karet (shodné jako skrytí nebo zobrazení neaktivních majitelů a zvířat v modulu "Ordinace").
 • Pro registrační pokladny a fiskální modul přidána funkce vrácení položek.
 • Upraven přehled denních tržeb.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Změněn dialog a jeho funkčnost pro výpočet nové prodejní ceny při překročení nastavené tolerance. Nyní je v dialogu vidět výchozí rabat a skutečný rabat, při zobrazení dialogu je v obou políčkách výchozí rabat, při změně prodejní ceny je přepočítán skutečný rabat. Při stisku tlačítka OK a zatrhnuté volbě "Změnit výchozí rabat", je aktuálně vypočítaný rabat nastaven jako výchozí. Tato funkce minimalizuje zobrazování dialogu pro výpočet prodejní ceny na minimum.V některých ekonomických přehledech doplněna možnost volby zda zobrazené výsledné ceny mají být s DPH nebo bez DPD.
 • Přidáno připojení a zpracování výsledků z laboratorního přístroje FujiFilm Dry-Chem Immuno AU10.
 • Doplněno nastavení připojení fiskálního modulu Varos TM4000.
 • Přidáno připojení registračních pokladen Elcom.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidány nové formuláře na RTG vyšetření na OCD a spondylózu. Formuláře naleznete stejně jako formuláře DKK a DLK, pokud nad pacientem, který má vyplněn druh 'pes', zvolíte funkci pro tisk.
 • Přidána možnost evidence návštěv, které poslali referenční pracoviště.
 • Do prodejny přidána možnost generování poplatku za platbu platební kartou. Poplatek nastavíte v nastavení programu, položka 'Prodejna / Účet 1'. Nastavení a použití je podobné jako v nastavení generování poplatku pro ordinaci.
 • Rozšířeny parametry pro volbu dokladů, které mají být přesunuty do archívu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Úprava skladových příjemek tak aby při načtení elektronického dodacího listu nebo při ručním  zadání položky příjemky bylo zkontrolováno DPH nákup v kartě zboží oproti aktuálně zadanému DPH. Pokud se DPH liší, zobrazí se dotaz, jestli má být DPH nákup na kartě změněno na hodnotu zadanou v položce příjemky. Pokud zvolíte, že ano můžete v tomto kroku změnit i DPH prodej. Pokud změníte rovněž DPH prodej, dojde k zobrazení dialogu pro nastavení prodejní ceny, ve kterém je již vypočtena nová prodejní cena podle aktuálně zadaného DPH.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Úprava programu a odladění sestav pro zpracování tří sazeb DPH. V číselníku sazeb DPH můžete nyní historické sazby označit jako neaktivní. Takto označená sazba se nezobrazuje v ekonomických přehledech. Pokud číselník sazeb DPH neobsahuje sazbu 10% bude tato sazba automaticky přidána.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidán přehled návštěv majitele. Přehled lze spustit z kartotéky ordinace prvním tlačítkem v liště zleva. Z kartotéky a karty pacienta rovněž současným stiskem kláves ALT+E. V přehledu je seznam všech návštěv všech pacientů majitele, k jednotlivé návštěvě je zobrazen seznam účtovaných položek a denní záznam.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Technická podpora
pracovní dny 9-16:30 hodin
- jiný čas po předchozí domluvě
tel.: +420 541 426 889, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Obchodní zástupci
Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: +420 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář
tel.: +420 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.