Novinky
 • V modulu „Ordinace“ přidána funkce Mikrobiologie pro záznam mikrobiologického vyšetření vzorku. K tomu se vztahují i nově vytvořené číselníky Typ odběru, Původ vzorku, Zárodek a ATB. Funkce automaticky vyhodnocuje společnou citlivost ATB. Citlivosti pro více vzorků lze statisticky vyhodnotit. Výsledek vyšetření lze přenést do denního záznamu.
 • V modulu „Ordinace“ přidána funkce Histologie pro záznam histologického vyšetření vzorku. K tomu se vztahují i nově vytvořené číselníky pro Typ odběru a Tkáň/orgán. Výsledek vyšetření lze přenést do denního záznamu.
 • Přidán přehled dokumentace pacienta. Ten lze spustit z přehledu ordinace nebo karty pacienta stisknutím tlačítka na spodním okraji okna. V přehledu dokumentace lze údaje třídit podle data nebo podle typu dokumentace.
 • Přepracovány recepty pacienta. Ty se nyní zobrazují jako přehled všech vydaných receptů bez vazby na konkrétní návštěvu.
 • Při účtování v kartě pacienta lze nyní zadat i cenu s DPH. Ta se zadá pomocí dialogu zobrazeného po stisku tlačítka v poli Cena/MJ.
 • Upraven tisk cenových štítků ve skladových příjemkách. Tisk lze nyní provést jen pro určitou skupinu položek příjemky.
 • Při tisku pokladního dokladu nebo faktury lze zvolit, zda tisknout pole se slevou či nikoliv.
 • V některých sestavách (zdravotní zpráva, denní záznamy…) je možné provést export sestavy do formátu PDF.
 • Přidáno načítání laboratorních výsledků z přístroje BC-2800 Vet.
 • Přidáno nastavení vykreslování záložek programu v systému Windows Vista, kde se nezobrazovali popisky záložek.
 • V přehledu „Rozpis tržeb dle karet“ lze zadat parametr „Majitel“ a tím vytvořit tento přehled pouze pro konkrétního majitele.
 • Při zadávání slevy je kontrolováno, zda nová prodejní cena není nižší než aktuální cena skladová. Pokud ano je na tuto skutečnost uživatel upozorněn.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Upraven tisk dodacích listů.
 • Přidán "Zjednodušený kalendář", kterým lze nahradit stávající kalendář. Nastavení pro používání nového kalendáře je potřeba provést v nastavení organizační struktury / zařízení zatržením volby "Zjednodušený kalendář". Ostatní nastavení (počáteční a konečná hodina zobrazení, dělení hodiny atd.) je shodné s nastavením stávajícího kalendáře. Při použití tohoto kalendáře není třeba stanovovat pracovní dobu a není potřeba vybírat majitele z kartotéky. Vytvoření nového záznamu v kalendáři provedete označením časových buněk buďto myší nebo pohybem klávesy se šipkou nahoru nebo dolu a současným stiskem klávesy Shift. Potvrzení proveďte klávesou Enter nebo stisknutím pravého tlačítka myši. Následně můžete vybrat i majitele z kartotéky, při zadaném majiteli je pak následně možné automaticky dohledat tohoto majitele z okna Fronta/objednávky.
 • V modulu přehledy přidán přehled: Přehled pohybů na pokladně
 • V modulu skladové příjemky přidán tisk cenových štítků na přijaté položky.
 • V modulu skladové uzávěrky je přidána funkce pro automatickou změnu skladové ceny podle Adamint2in. Při změně ceny se nemění prodejní cena, je pouze přepočítán rabat.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Pro léčivo přidán atribut "Sledované léčivo", pokud máte takto kartu zboží označenou, lze v modulu přehledy vytvořit sestavu sledovaných léčiv.
 • V modulu přehledy přidány přehledy: Přehled zisku dle lékařů, Přehled teplot, Přehled sledovaných léčiv
 • Přidáno přístupové právo na možnost změny ceny při účtování nebo prodeji. Funkce určuje zda pracovník, který provádí účtování, může změnit cenu položky nebo se striktně použije cena nadefinovaná v číselníku.
 • Při výběru z číselníku přidána možnost hledání výrazu kdekoliv v textu. Funkce se spustí stiskem tlačítka "Hledat kdekoliv v textu..." umístěného vedle pole pro zadání hledané hodnoty.
 • Upraveny a doplněny některé funkce dle připomínek uživatelů z výstavy VetFair 2009.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Doplněna data do cytologického atlasu. Nyní obsahuje 266 popsaných případů a 1750 obrázků a textů.
 • Rekonstrukce modulu Prodejna.
 • Ve skladové uzávěrce doplněna možnost zadávání množství ve skladové měrné jednotce nebo výdejní měrné jednotce.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Upraven modul PetPasy. Doplněn uživatelský slovník pro automatické nahrazení vašich údajů údaji z dostupných číselníků. Doplněna možnost označení vybraných či již dříve zaregistrovaných pasů jako odeslaných. Upraveno několik dalších drobností v modulu.
 • Přidána funkce „Vzdálená pomoc“. Vzdálená pomoc je možnost připojení našeho pracovníka na váš počítač a plnohodnotně s ním pracovat, stejně jako kdyby byl přímo u vás. Termín spojení a vlastní pomoci je nutné dohodnout předem. Na daném počítači musíte mít připojení k síti Internet. Software, který je nutný pro navázání vzdálené pomoci není spouštěn automaticky, musíte jej spustit ručně a vždy na svém monitoru uvidíte, co náš pracovník na počítači dělá a můžete sledovat jeho jednotlivé kroky.
 • Přidána přístupová práva pro operace s kartami zboží a úkony.
 • Upravena funkce pro odesílání pozvánek pomocí elektronické pošty, nyní je možno do zprávy doplňovat i data z databáze, která se mění pro jednotlivé záznamy. Možnost odeslání zprávy pomocí elektronické pošty je nyní přidána i v sestavě „Přehled majitelů a zvířat“.
 • Z přehledu pokladních dokladů a faktur lze přímo otevřít vybraný doklad.
 • Přidáno načítání vratek dodavatelům. Pokud chcete odepsat vrácené zboží dodavateli v modulu „Skladové příjemky“ zadejte položku se záporným množstvím. Z elektronických dodacích listů se toto provede automaticky.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Přidán modul PetPasy pro odesílání registrací do registru PetPasů KVL ČR. Po spuštění modulu musíte nejprve stisknout tlačítko „Vlastní“ pro výběr pasů vydaných přihlášeným uživatelem, nebo tlačítko „Všechny“ pro výběr všech doposud neodeslaných vydaných pasů. Následně můžete zvolené záznamy odeslat do registru. Při odeslání dojde ke stažení číselníků a následně k odeslání záznamů. Pokud se z nějakého důvodu nepodaří záznam odeslat, jste informováni z jakého důvodu se to nezdařilo. Takový záznam můžete následně opravit a to ručně nebo pomocí hodnot vybraných z dostupných číselníků. Před prvním odesláním jste vyzváni k zadání přístupových údajů k registru PetPasů KVL ČR. Tento nový modul si vyžádal i doplnění nových hodnot do základních údajů v kartě pacienta. Za příplatek lze zprovoznit načítání seznamu PetPasů z externího souboru.
 • Přidána možnost přiložit k identifikačním údajům uživatele obrázek a tento následně zobrazit na monitoru. To zjednoduší získání informace o tom kdo je právě do programu přihlášen při současné práci více uživatelů na jednom PC.
 • Při objednávání pacienta přímo z karty se po potvrzení objednávky nyní před přepnutím zpět do karty zobrazí ještě dialog s možností zapsání poznámky k objednávce.
 • Doplněny a upraveny některé sestavy v modulu Přehledy. Přepracováno odesílání pozvánek na vakcinace pomocí elektronické pošty.
 • Drobné úpravy a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.

Informační systém pro veterinární lékaře

Technická podpora
pracovní dny 9-16:30 hodin
- jiný čas po předchozí domluvě
tel.: +420 541 426 889, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Obchodní zástupci
Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: +420 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář
tel.: +420 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.