Novinky
 • V modulu 'Pokladní doklady' byl přidán filtr na zobrazení pouze neuhrazených dokladů. Filtr se nastavuje v přehledu dokladů vpravo dole zaškrtnutím volby 'Zobrazit neuhrazené'. Vypnutí filtru se provede zaškrtnutím volby 'Zobrazit vše'.
 • V modulu 'Faktury vydané' byl přidán filtr na zobrazení pouze neuhrazených dokladů. Filtr se nastavuje v přehledu dokladů vpravo dole zaškrtnutím volby 'Zobrazit neuhrazené'. Vypnutí filtru se provede zaškrtnutím volby 'Zobrazit vše'.
 • Zaktualizován a vylepšen modul 'Home Delivery'. Modul slouží k vytvoření objednávky zboží (krmení, chovatelský materiál, atd. cca 16000 položek). Toto zboží si u vás objedná majitel či chovatel a toto zboží je doručeno přímo jemu domů, nemusí si tak pro něj chodit k vám do ordinace. Pro podrobnější informace o podmínkách používání kontaktujte podporu programu WinVet.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Do nastavení zařízení v organizační struktuře přidáno nastavení přihlašovacích údajů pro pojišťovnu Pet Expert. To je vhodné použít v tom případě kdy je s programem na jednom PC pracováno v rámci více firem a každá z těchto firem má vlastní přihlašovací údaje. Stávající nastavení přihlašovacích údajů je funkční a není třeba jej měnit v případě že, je s programem pracováno v rámci jedné firmy.
 • Při spuštění programu je nyní kontrolována platnost certifikátu EET. Pokud se blíží konec jeho platnosti, jste o této skutečnosti informováni.
 • Vylepšen modul 'LabServer'. Modul nyní kontroluje aktivitu portů a sám restartuje připojení přístrojů v případě jejich vypnutí a opětovném zapnutí.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Provedeny úpravy laboratorních žádanek a zpracování výsledků určených převážně pro VFU.
 • Rozšířeny přístupové práva pro moduly 'Skladové příjemky' a 'Skladové výdejky', tak aby šlo nastavit omezení zobrazení pro konkrétní zařízení v případě nadefinovaných více zařízení v organizační struktuře.
 • Přidán modul 'LabServer' pro připojení laboratorních přístrojů, obsahuje všechny stávající přístroje z programu WinVet a některé nové, které nejsou v programu WinVet aplikovány. Následně bude každý nový přístroj připojován pouze přes modul 'LabServer'.
 •  Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V modulu PetPasy doplněno odesílání telefonního čísla případně emailu při registraci petpasů nebo čipů v registru KVL.
 • V modulu Ordinace doplněn tisk registrační karty KVL (Komory veterinárních lékařů České republiky) pro čip registrovaný v registru KVL.
 • V modulu Skladové příjemky doplněn import dodacího listu typu PDK do verze 12.
 • V modulu PetPasy doplněna možnost registrace zvířat označených čipem i bez vystaveného pasu. Výběr takových zvířat proběhne po zaškrtnutí volby 'Vybrat k odeslání i záznamy obsahující pouze čip', po zaškrtnutí budou vybrány záznamy zvířat obsahující údaje petpasu ale i záznamy v nichž je vyplněn pouze čip bez údajů petpasu. Odeslání pak probíhá stejným způsobem jako doposud. Pokud zvířeti s registrovaným čipem doplníte údaje petpasu, budou po opětovném odeslání jeho údaje v registru zaktualizovány a číslo pasu doplněno.
 • V kartě pacienta u čísla smlouvy doplněno tlačítko pro odeslání žádosti o založení smlouvy v pojišťovně PetExpert. Pokud není číslo smlouvy vyplněno, je vedle pole na zadání čísla smlouvy tlačítko pro odeslání žádosti o založení smlouvy na pojišťovnu PetExpert. Po jeho stisknutí jsou zkontrolovány zadané údaje. Pokud jsou všechny požadované údaje vyplněny, zobrazí se informace se seznamem dat odesílaných na pojišťovnu. Po jeho odsouhlasení dojde k založení nové smlouvy a doplnění jejího čísla do karty pacienta. V tuto chvíli ještě není smlouva aktivovaná. K aktivaci dojde po doplnění některých údajů, které nejsou v programu winvet evidovány majitelem zvířete a úhradě první platby pojistného majitelem. Majitel tyto údaje může doplnit doma, na jeho email zadaný v žádosti dojde link na webovou stránku, nebo toto může udělat i v ordinaci a to po stisku tlačítka pro zobrazení informací o smlouvě. Na zobrazeném dialogu je tlačítko 'Aktivovat smlouvu' po jehož stisku se spustí link a je zobrazena rozpracovaná smlouva.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Aplikace rozhraní eKasa (slovenská verze) pro elektronické pokladny Elcom - eKasa. Pokud jste doposud používali elektronickou pokladnu Elcom a chcete ji dále používat, musíte si stávající nechat upgradovat na systém eKasa nebo pořídit novou. Nastavení komunikace programu WinVet s elektronickou pokladnou se provádí v nastavení programu.
  Pokud jste jste uživateli fiskální tiskárny Varos TM4000, firma momentálně čeká na certifikaci zařízení a aplikace rozhraní eKasa bude do programu aplikováno v nejbližší době.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidáno označování záznamu v účtování příznakem 'Provedeno'. Označení provedete stiskem pravého tlačítka myši nad požadovaným řádkem, kdy se zobrazí nabídka 'Provedeno'. Po jejím stisku se záznam označí zelenou barvou. Stejným způsobem lze řádek i odznačit. Tato funkce se může hodit především v případě zadávání účtu ze šablony obsahující velký počet záznamů. Označením jednotlivých řádků si označíte provedené řádky a tak nezapomenete některou z položek provést.
 • V kartě pacienta na záložce denní záznam je přidáno tlačítko pro odeslání aktualizovaného textu do pojišťovny PetExpert. Toto tlačítko je viditelné pouze v případě že jste již vytvořili v pojišťovně incident a slouží pouze k aktualizaci zápisu denního záznamu.
 • V přehledu majitelů a zvířat je přidán příznak, zda je pacient pojištěn u pojišťovny PetExpert.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Oprava problému při účtování, kdy za určitých podmínek není při prvním uložení první položky akceptována změna množství.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Doplněna a vylepšena funkčnost nástroje PetExpert - všeobecné zvířecí pojištění. Přidána možnost změny případu PetExpert pod který patří nárokovaná platba, upraveny ekonomické přehledy 'Přehled pokladních dokladů a faktur', 'Daň z přidané hodnoty'.
 • Přidáno napojení na hematologický analyzátor Scill vCall 5.
 • Žádanka o hematologické vyšetření doplněna o parametry pro ptáky a plazi.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Technická podpora
pracovní dny 9-16:30 hodin
- jiný čas po předchozí domluvě
tel.: +420 541 426 889, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Obchodní zástupci
Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: +420 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář
tel.: +420 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.